வேற்றுக்கிரக வாசி வீடியோவில் விழுந்தார் !

வேற்றுக்கிரக வாசி வீடியோவில் விழுந்தார் !    
ஆக்கம்: சேவியர் | January 22, 2008, 3:00 pm

வேற்றுக் கிரக வாசிகளைக் குறித்த குழப்பங்களும், கேள்விகளும், ஆச்சரியங்களும் நம்மை எப்போதுமே ஒருவித சிலிர்ப்பு உணர்வுகளுக்குள் இட்டுச் செல்கின்றன. வேற்றுக் கிரக வாசிகளைப் பார்த்தேன், மங்கலாய்ப் படம் பிடித்தேன் என்றெல்லாம் உலவிய ஆயிரக்கணக்கான கதைகளில் உண்மை இல்லை என்று ஒரு சாராரும், உண்மையே என்று ஒருசாராரும் வாதிட்டுக் கொண்டே இருக்கின்றனர். தற்போது...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நடப்பு நிகழ்வுகள்