வேர்ட்பிரசும்(wordpress) தமிழும்.

வேர்ட்பிரசும்(wordpress) தமிழும்.    
ஆக்கம்: பகீ | June 23, 2007, 4:29 pm

நான் எனது புதிய இணையமான aslibrary.org இல் வேர்ட்பிரஸ் (wordpress) இனை பயன்படுத்தி வருகின்றேன். இப்போது அதனது தமிழ் பதிப்பினையும் ஆரம்பிக்க ஆர்வமாக உள்ளேன் (பின்னூட்டங்களால் வந்த வினை). இதற்கு...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: வலைப்பதிவர் இணையம்