வேட்டியை மடிச்சிக்கட்டு

வேட்டியை மடிச்சிக்கட்டு    
ஆக்கம்: நிலவு நண்பன் | October 8, 2007, 3:47 pm

வேஷ்டி கட்டுதலைப் பற்றி முழம் முழமாக எழுதலாம். ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமாக வேஷ்டி கட்டுவார்கள். ஒவ்வொருவரின் கட்டுதலும் வித்தியாசமாக இருக்கும்.வேஷ்டிக்கும் சாரத்திற்கும்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: அனுபவம் பண்பாடு