வெளிநாட்டில் தமிழர்கள் (என்னையும் சேர்த்து)

வெளிநாட்டில் தமிழர்கள் (என்னையும் சேர்த்து)    
ஆக்கம்: கிஷோர் | May 27, 2009, 3:10 am

வெளிநாட்டில் வசிக்கும்/தற்காலிகமாக சென்றிருக்கும் தமிழர்கள்(இந்தியர்கள் என்றும் கொள்ளலாம்) பற்றி நான் அவதானித்த சில கருத்துக்கள். ஓட்டு போடாவிட்டாலும் கூட தீவிரமாய் அரசியல் பேசுவார்கள். தமிழ்நாட்டில் இருக்கும்போது மெக்சிகன் ரெஸ்டாரண்ட் போய் சாப்பிட்டாலும், மெக்சிகோவில் இருக்கும்போது தமிழ் உணவு தேடுவார்கள் ஒவ்வொரு முகத்தையும் உற்றுப்பார்த்து, எந்த ஊர் முகம்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: