வெளிச்சப்பெட்டி (Light box)

வெளிச்சப்பெட்டி (Light box)    
ஆக்கம்: பகீ | January 8, 2007, 4:37 pm

இப்ப சில நாட்களா என்ர பதிவுகளில இருக்கிற படங்களை பெரிசாக்கிறதுக்கு நீங்கள் சொடுக்கி பாத்திருந்தா ஒரு effect ஐ பாத்திருக்கலாம். இதுக்கு பெயர் Light Box. இது தான் இப்ப அனேகமான இணையத்தளங்களில...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கணினி