வெளவால் மண்டபம்

வெளவால் மண்டபம்    
ஆக்கம்: raajaachandrasekar | April 11, 2008, 7:45 am

இருளில்பசியில்ஏதுமில்லாமல்கிடந்தபிச்சைக்காரியைப்புணர்ந்தவர்கள்விலகிப்போனார்கள்வேகமாய்அவள் அழுகைஅங்குமிங்குமாய் அலைந்துவழி அறியாமல்திரும்புகிறதுஅவளிடமேநடுங்கும்வெளவால் மண்டபம்அவளோடு சேர்ந்துஉதவிக்கு வர இயலாமல்புரண்டு படுக்கிறான்கல்லறைக்குள் இருப்பவன்அவள் ரத்தம் கலைக்கப்பெய்கிறது மழைதுன்பம் பார்த்துநகர்கிறது பெளர்ணமிமண் அள்ளி வீசிஉலகை...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை