வெயில்

வெயில்    
ஆக்கம்: Ramesh | May 1, 2008, 12:03 pm

எப்போதும் என் தெருவை விரைவாய் கடந்து செல்லும் வெயில் இன்றைக்கு இன்னும் காத்திருக்கிறது.....உன்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை

வெயில்    
ஆக்கம்: aravind | December 1, 2007, 4:37 am

சில நாட்களுக்கு முன் அலுவல் சம்பந்தமான ஒரு சந்திப்பிற்காக ஒரு அறையில் அமர்ர்ந்திருந்தேன். பெரிய கண்ணாடி ஜன்னல்கள் இருந்தாலும், அனைத்தும் திரையிடப்பட்டு ஊமையாக்கப்பட்டிருந்தன. குளிர் சாதனப்படுத்தப்பட்ட அறை. தனி ஒரு உலகமென இருந்த அறைக்குள் நுழைய வெளியே வெயில் முயன்றுகொண்டிருந்தது. ஏதோ ஒரு திரையின் அலட்சியத்தால் வெயிலுக்கு ஒரு வழி கிடைத்தது. பிரமாதமான தரை...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: வாழ்க்கை அனுபவம்

வெயில்    
ஆக்கம்: `மழை` ஷ்ரேயா(Shreya) | July 25, 2007, 1:28 am

வெயில் பற்றின முதல் நினைவு எதுவாக இருக்கும்? கூரைக்குள்ளால் ஒளிந்து வந்து தரையில் வட்டம் போடுவதும் இலைகளுக்கூடாய் வந்து விழுந்து தன் 8 நிமிஷப் பயணக் களைப்புப் போக தரையில் கிடப்பதுமே...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: அனுபவம்