வென்றுவாடி என் மகளே!

வென்றுவாடி என் மகளே!    
ஆக்கம்: இளவஞ்சி | June 5, 2007, 11:18 pm

ன்னும் 4 மணி நேரத்தில் எம்பொண்னு வாழ்க்கையில் முதமுறையா பள்ளிக்கூடத்து வாசலை மிதிக்கப்போறா! அவங்கம்மா அவளுக்கு புத்தம்புது யூனிபாரத்தை போட்டுவிட்டு, சாமிய...தொடர்ந்து படிக்கவும் »