வெட்டி விஸ்டா…

வெட்டி விஸ்டா…    
ஆக்கம்: ஆமாச்சு | June 8, 2007, 2:14 pm

விஸ்டா எப்படி இருக்கும்னு உனக்கு தெரியுமா? தெரியாது.. அதுல எவ்ளோ...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கணினி