வீனஸ் Vs மோஹினி

வீனஸ் Vs மோஹினி    
ஆக்கம்: ச.சங்கர் | May 16, 2007, 1:31 pm

அழகின் தேவதைகள்கிரேக்க புராணங்களில் அழகின் தேவதையாக சித்தரிக்கப்படுவது "வீனஸ்"தான்.வீனஸின் சிற்பங்கள் புராண காலந்தொட்டே பல பெரிய கலைஞர்களால் கற்பனை செய்யப்பட்டு,...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: வரலாறு பயணம் பண்பாடு