வீணாய் போன தமிழக அரசியல்வாதிகளால் தோற்ற தமிழீழப் போராட்டம்… - முத்துக்குமாரின் தந்தை குமுறல்

வீணாய் போன தமிழக அரசியல்வாதிகளால் தோற்ற தமிழீழப் போராட்டம்… - முத்துக்...    
ஆக்கம்: envazhi | August 20, 2009, 2:57 pm

தமிழக அரசியல்வாதிகள் ஒழுங்காக இருந்திருந்தால் தமிழீழ மக்களைக் காப்பாற்றியிருக்கலாம்! - முத்துக்குமாரின் தந்தை பேட்டி வீணாய்ப் போன தமிழ்நாட்டு அரசியல்வாதிகள் ஒழுங்காக இருந்திருந்தால் ஈழத் தமிழர்களை காப்பாற்றி இருக்கலாம்..” என்று ஈழத் தமிழர்களுக்காக தனது இன்னுயிரைத் தியாகம் செய்த ‘வீரத் தமிழன்’ முத்துக் குமாரின் தந்தை மனக் குமுறலை வெளியிட்டுள்ளார். இலங்கையில்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஈழம் வாழ்க்கை