வீட்டுக்கு வீடு ஒரு வலைத்திரட்டி - From Liferea to Liferea

வீட்டுக்கு வீடு ஒரு வலைத்திரட்டி - From Liferea to Liferea    
ஆக்கம்: மு.மயூரன் | June 16, 2007, 2:49 pm

(GNU/Linux)முன்னைப்போல இல்லை இப்பொழுது. ஆளுக்காள் வலைபப்திவுத் திரட்டிகளை ஆரம்பித்துவிட்டார்கள். போதாக்குறைக்கு கூகிள், யாகூ போன்ற நிறுவனங்களும் தனித்தனித் திரட்டிகளை வழங்க...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: இணையம் கணினி