வீட்டுக்கடன் சிக்கல் விளக்கப் பரத்தீடு

வீட்டுக்கடன் சிக்கல் விளக்கப் பரத்தீடு    
ஆக்கம்: செல்வராஜ் | February 24, 2008, 2:06 am

முதலில் ‘பரத்தீடு’ சொல்விளக்கம் தந்துவிடலாம். சிலசமயம் சாதாரணமாகப் பாவிக்கும் ஆங்கிலச் சொற்களுக்குக் கூட ஈடான தமிழ்ச்சொற்கள் தெரியாமல் உறுத்தும். Presentation என்னும் சொல்லை அன்றாடம் பலமுறை பயன்படுத்தினாலும் அதற்கு நிகரான தமிழ்ச்சொல் என்ன என்று தெரியாமல் இருந்தது. தெரியாத சொற்களுக்கு முதல் முயற்சியாக இராம.கி அவர்களின் பெயரைச் சேர்த்துக் கூகுளில் தேடுவது என் வழக்கம்....தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: உலகம் பொருளாதாரம்