வீட்டு வன்முறை, dirty Bomb, Radiation terrorism

வீட்டு வன்முறை, dirty Bomb, Radiation terrorism    
ஆக்கம்: பத்மா அர்விந்த் | March 22, 2009, 3:45 pm

கணவனின் வன்முறை தாங்க முடியாமல் மனைவி கொலை செய்வது ஒன்றும் புதிய செய்தி இல்லை. ஆனால் சமீபத்தில் வந்த ஒரு 911 தொலைபேசி அழைப்பை ஏற்று சென்ற காவலர்கள் முதலில் இதுவும் ஒரு வீட்டு வன்முறை வழக்கு, அது தொடர்ச்சியாக கொலையில் முடிந்திருக்கிறது என்று தான் நினைத்தார்கள். ஆனால் அந்த வீட்டின் சோதனையில் படிப்படியாக பல விஷயங்கள் தெரிய வந்திருக்கின்றன. சமீபகாலமாக எங்கள் துறையில்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நுட்பம்