விவசாயிகள் சந்தை தொடக்கம் ரிலையன்ஸ் பிரெஷ், வால்மார்ட் வரை

விவசாயிகள் சந்தை தொடக்கம் ரிலையன்ஸ் பிரெஷ், வால்மார்ட் வரை    
ஆக்கம்: மதி கந்தசாமி | November 22, 2007, 6:55 pm

குறிப்பு: [இந்த இடுகையில் எழுதியிருக்கும் விதயங்களை இங்கே பகிர்ந்துகொள்ள வேண்டும் என்று பல மாதங்களாகவே யோசித்து வந்திருக்கிறேன். ஆனால், சிலதைப் பேசும்போது சொந்தக்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: பொருளாதாரம்