விவசாயம் - லாபம் மிக்க தொழில்

விவசாயம் - லாபம் மிக்க தொழில்    
ஆக்கம்: செல்லம்மாள் | January 26, 2008, 7:31 am

இந்தியாவின் இதயம் கிராமம்.இந்தியர்களின் தேசியத் தொழில் விவசாயம்.அடடா...ஒரு புறம் மாதம் 30,000 ரூபாய் வாங்கும் IT Engineer...மறுபுறம் வருடம் முழுவதும் உழைத்தும்,விதை நெல்லுக்கு தாலியை அடகு வைக்கும் அவலம்...தகவல் தொழில்நுட்ப பயனை விவசாயிக்கு தருவோம்...விவசாயத்தை லாபம் மிக்க தொழில் ஆக்குவோம்...நல்லது. இதனை எப்படி சாதிக்கப் போகிறோம்? என்னை விட இந்த விசயத்தை மிக நல்ல முறையில் பல பேர்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: