விலங்குகளின் சாலை மரணங்கள்: Road Killings

விலங்குகளின் சாலை மரணங்கள்: Road Killings    
ஆக்கம்: இயற்கை நேசி|Oruni | March 6, 2010, 11:59 pm

கோடை காலத்தில் நம்மில் பலர் மலையும் மலை சார்ந்த சுற்றுலாத் தளங்களுக்கு குளிர்ச்சியை நாடி சென்றிருக்கக் கூடுமல்லவா? அது போன்ற பயணங்கள் நமக்கு மட்டற்ற மகிழ்ச்சியையும், மனது முழுக்க ஆச்சரியங்களையும் அள்ளி அள்ளி வழங்கியிருக்கவும் வாய்ப்புகள் அனேகம்தானே? முகத்தில் சில்லெனப் பட்டுத் தெறித்து, தூக்கத்தைத் தூரமாக எட்டி வைக்கும் தூய்மையான காற்று, நாசியில் இறங்குவதே...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: சூழல் அறிவியல்