விரல் நுனியில்

விரல் நுனியில்    
ஆக்கம்: raajaachandrasekar | January 25, 2009, 3:11 pm

உடல் திமிரகை நீட்டி உங்களைகுற்றம் சொல்லும்என் விரல் நுனியில்தொங்கிக் கொண்டிருக்கிறேன் நான்உங்களுக்குத்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை