வியர்ட்(டே) உருவமானவள்.

வியர்ட்(டே) உருவமானவள்.    
ஆக்கம்: மங்கை | March 26, 2007, 5:21 am

நடுவுல இருக்கும் புள்ளிய இரண்டு நொடி உத்துபாருங்க....தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: தொடர்வினை (meme)