வியப்பூட்டிய விளம்பரங்கள்

வியப்பூட்டிய விளம்பரங்கள்    
ஆக்கம்: சேவியர் | June 24, 2008, 9:08 am

விளம்பரங்கள் வசீகரமானவை. அழகான விளம்பரங்கள் ஒரு குறும்படம் போல என்று சொல்லலாம். அது சொல்லும் செய்திகள் வீரியமானவை. இந்த மூன்று விளம்பரங்களையும் பாருங்களேன்.   நிறபேதம் வேண்டாமே பெண்குழந்தைகளைக் கொல்லாதீர்கள் குழந்தைகள் பெற்றோரிடமிருந்தே அனைத்தையும் கற்றுக் கொள்ளும் ...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: சித்திரம் ஊடகம்