வியக்க வைத்த வரலாறு

வியக்க வைத்த வரலாறு    
ஆக்கம்: சேவியர் | November 22, 2007, 8:53 am

39 கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வாழ்ந்த கடல் தேள் ஒன்றின் உறைந்த படிமங்கள் செர்மனி நகரில்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: அறிவியல்