விமானத்தில் ஒரு சிவராத்திரி

விமானத்தில் ஒரு சிவராத்திரி    
ஆக்கம்: kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS) | February 16, 2007, 2:42 am

சிவராத்திரி, சிவனின் ராத்திரி என்று தான் எல்லாருக்கும் தெரியுமே! அப்புறம் சிவராத்திரி அன்று என்ன பதிவு போடுவதாம்?அதுவும் விமானத்தில் அமர்ந்து எழுதும் போது, ஜன்னல் வழியாக ஒரே மேகக்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஆன்மீகம்