விபத்து

விபத்து    
ஆக்கம்: கனவுகளின் காதலன் | January 7, 2010, 3:38 pm

ஹாங்காங்கில் இயங்கும் தொழில்முறைக் கொலைகாரர் குழுவொன்றின் தலைவனாக செயற்பட்டு வருகிறான் Ho. ஹோவின் குழு தாங்கள் செய்யும் கொலைகளை எதிர்பாரமல் அல்லது தற்செயலாக நிகழ்ந்த ஒரு விபத்து போல் அரங்கேற்றி, நடாத்தி முடிப்பதில் கைதேர்ந்த கில்லாடிகளாகத் திகழ்கிறது. கொலைகளைத் திட்டமிடுவதிலும், அதற்கான ஆயத்தங்களிலும், ஒத்திகைகளிலும், பின் அக்கொலைகளை செயற்படுத்துவதிலும் மிக...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்:

விபத்து    
ஆக்கம்: சேவியர் | March 30, 2007, 12:31 pm

மதியம் மணி ஒன்று. அந்த அமெரிக்கச் சாலை தன் மேல் போர்த்தப் பட்டிருந்த பனி ஆடையை இப்போது தான் கொஞ்சம்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கதை