வின்டோசின் format சடங்கும் GRUB இனை மீள நிறுவுதலும்.

வின்டோசின் format சடங்கும் GRUB இனை மீள நிறுவுதலும்.    
ஆக்கம்: மு.மயூரன் | March 2, 2007, 3:14 pm

வின்டோஸ், லினக்ஸ் இரண்டையும் கணினியில் நிறுவி வைத்துப் பயன்படுத்துபவர்கள் இந்தப்பிரச்சினையை அடிக்கடி எதிர்கொள்வீர்கள்.அபரிமிதமான வைரஸ் தாக்குதல், இயக்குதளத்தின் வேகம்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கணினி