வினை எச்சம்

வினை எச்சம்    
ஆக்கம்: நிலாரசிகன் | March 19, 2008, 9:37 am

படுக்கை நனைத்த‌மகனை அடித்துவிட்டுவாசல் வந்தேன்.உச்சந்தலையில்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை