விந்தையான விசித்திர முரண் நான்..

விந்தையான விசித்திர முரண் நான்..    
ஆக்கம்: மதி கந்தசாமி | April 3, 2007, 5:19 pm

திருவும் ஷ்ரேயாவும் இந்த விந்தையான விளையாட்டுக்கு கூப்பிட்டிருந்தாங்க. சொந்த செலவில சூன்யம் வைக்கிற இந்த விளையாட்டை...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: தொடர்வினை (meme)