விதுரநீதி - AN INTERESTING BOOK!

விதுரநீதி - AN INTERESTING BOOK!    
ஆக்கம்: பரிசல்காரன் | December 18, 2008, 3:26 am

பிறர் செய்வதைக் காரணமாகக் காட்டி செயல்படுபவர் இருவர். 1) மற்ற பெண்கள் நாடியவற்றிலேயே தாமும் நாட்டம் கொள்ளும் பெண்கள்.2) பிறரால் வழிபட்டவர்களையே வழிபடுகிற மூடர்கள்.இவர்கள் சுய அறிவுடன் சிந்திக்கமாட்டார்கள். அவர்கள் நாடுகிறார்களே, அது நல்லதாகத்தான் இருக்கும் என்று மூட நம்பிக்கையுடன் செயல்படுபவர்கள் இவர்கள்.***********இந்த இருவரும் கல்லைக் கட்டி நீர்த்தேக்கத்தில் போட...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: புத்தகம்