விண்டோஸின் ஐகானின் பெயர்களை நீக்குதல்

விண்டோஸின் ஐகானின் பெயர்களை நீக்குதல்    
ஆக்கம்: தமிழ்பித்தன் | October 5, 2007, 8:38 am

உங்கள் கணணியில் உள்ள ஐகான் களின் பெயர்களை மறைய செய்ய கீழ் கண்டவாறு செய்யுங்கள்முதலாவதுright click (வலது பக்க சொடுகி)----->Rename (வேறு பெயர்)--->ALT+0160வேலை முடிந்தது இப்போது உங்கள் ஐகான்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கணினி