விசாலாட்சி தோட்டம் முருகனின் காதல் கதை!

விசாலாட்சி தோட்டம் முருகனின் காதல் கதை!    
ஆக்கம்: லக்கிலுக் | October 25, 2007, 5:08 am

முருகன் வசித்தது விசாலாட்சி தோட்டம் குடிசைமாற்று வாரிய குடியிருப்பில் இருந்த ஒரு பிளாக்கில். விசாலாட்சி தோட்டத்தை கொஞ்சம் டீசண்டாக சொல்லுவது என்றால்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கதை