விக்கிபீடியா தேடுபொறி

விக்கிபீடியா தேடுபொறி    
ஆக்கம்: பகீ | May 6, 2007, 6:55 pm

Exalead தேடுபொறியானது தனது இணைய தேடுபொறியுடன் மேலதிகமாக இரண்டு தேடல் வசதிகளை இணைத்திருக்கின்றது. ஒன்று படங்களை தேடுதல் மற்றையது விக்கிபீடியாவில் தேடுதல். ...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: இணையம்