வாசிப்பை நேசிப்போம்

வாசிப்பை நேசிப்போம்    
ஆக்கம்: வடுவூர் குமார் | November 27, 2007, 1:11 pm

கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு சிங்கையில் தமிழ் வாசிப்பை குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை ஊக்கப்படுத்த வேண்டி கல்வி அமைச்சு ஒரு நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்த்திருந்தார்கள்.அதை...தொடர்ந்து படிக்கவும் »