வாசக அனுபவம்: The House of Blue Mangoes - David Davidar

வாசக அனுபவம்: The House of Blue Mangoes - David Davidar    
ஆக்கம்: மதி கந்தசாமி | August 21, 2007, 3:54 am

எனக்கு சரித்திரம் ரொம்பப் பிடிக்கும். பழைய கதைகள் கேட்பது அதைவிடப் பிடிக்கும். மன்னர்கள், அதிகாரவர்க்கத்தவர்களின்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: புத்தகம்