வாசக அனுபவம்: In the Country of Men - Hisham Matar

வாசக அனுபவம்: In the Country of Men - Hisham Matar    
ஆக்கம்: மதி கந்தசாமி | June 14, 2007, 10:17 pm

வாசிக்கத் தொடங்கியதில் இருந்து மனதின் ஓரத்தில் தங்கி, நேரம் கிடைக்கும்போதெல்லாம் வாசிக்க வைத்த நாவல் இது. லிபியாவைச்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: புத்தகம்