வாங்க 3க்கு போலாம்!

வாங்க 3க்கு போலாம்!    
ஆக்கம்: லக்கிலுக் | March 5, 2007, 6:14 am

விளம்பரத் துறையில் “Teaser” என்ற வார்த்தை மிக பிரபலமானது. வாசகர்களை சீண்டும் வாசகங்கள் கொண்ட விளம்பரங்களை தொடர்ச்சியாக வெளியிட்டு அந்த விளம்பரம் என்ன சொல்ல வருகிறது? எந்தப்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஊடகம்