வாக்குரிமைக்காக போராடிய பெண்ணிய தீவிரவாதிகள்

வாக்குரிமைக்காக போராடிய பெண்ணிய தீவிரவாதிகள்    
ஆக்கம்: கலையரசன் | March 19, 2009, 10:36 am

பெண்களின் வாக்குரிமை சில "பயங்கரவாதிகளின்" போராட்டத்தினால் கிடைத்த பலன் என்பது, இன்று தேர்தல் காலங்களில் வாக்களிக்கும், அல்லது வாக்களிக்காத பெண்கள் பலருக்கு இன்னமும் தெரியாத உண்மை. பாராளுமன்ற ஜனநாயகம் தோன்றிய ஐரோப்பாவில், 19 ம் நூற்றாண்டு வரை தேர்தலில் வாக்களிப்பது ஆண்களின் ஏகபோக உரிமையாக இருந்தது. வீட்டுவேலை செய்வதே பெண்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை, என்ற சிந்தனை...தொடர்ந்து படிக்கவும் »