வலைப்பதிவுலகில் திரட்டிகளின் பங்களிப்பு

வலைப்பதிவுலகில் திரட்டிகளின் பங்களிப்பு    
ஆக்கம்: முனைவர் மு.இளங்கோவன் | May 24, 2009, 7:39 pm

தகவல் தொழில் நுட்ப உலகில் இணையம் மிகப்பெரிய உதவியை மக்களுக்குச் செய்துவருகிறது. பரந்து கிடக்கும் உலக மக்களை இணைப்பதுடன் அவர்களுக்குப் பயன்படும் தகவல்களையும் உடனுக்குடன் வழங்குவதில் முன்னிற்பது இணையமாகும்.இணையத்தில் ஆங்கிலமொழியில் தகவல்கள் பரிமாறும் நிலை தொடக்கத்தில் இருந்தது.அயல்நாடுகளுக்குச் சென்ற தமிழர்கள் தங்கள் தாய்மொழியான தமிழில் தகவல்களைப்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: வலைப்பதிவர்