வலைப்பதிவு செயல்படும் விதம்:மூன்று

வலைப்பதிவு செயல்படும் விதம்:மூன்று    
ஆக்கம்: வெங்கட் | April 10, 2008, 10:05 am

இதன் முந்தைய பகுதிகள் : ஒன்று, இரண்டு வலைப்பதிவுகள் இப்பொழுது பதின்ம வயதில் இருப்பதாகத் தோன்றுகிறது. இதுதான் மிகவும் சுவாரசியமான கட்டம். ஆர்வமும், சக்தியும் பொங்கியெழும் வயது. மூத்தவர்களை மதிக்காது தனக்கென ஒரு பாட்டை வகுத்துக்கொள்ளத் துடிக்கும் பிராயம். ஒருபுறம் கவர்ச்சிக்கான உறுப்புகள் வளர்ச்சியும் மறுபுறத்தில் ஒழுங்கற்ற ரோமங்கள், முகப்பருக்கள், உடைந்த குரல்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: வலைப்பதிவர்