வலைப்பதிவர் சிந்தாநதி (எ) வலைஞன் (எ) அனுராக்

வலைப்பதிவர் சிந்தாநதி (எ) வலைஞன் (எ) அனுராக்    
ஆக்கம்: மதி கந்தசாமி | July 9, 2009, 5:03 am

தமிழ்வலைப்பதிவுகளை முதலில் ஒரு பட்டியலாக http://tamilblogs.blogspot.com தொகுத்துக் கொடுத்துக்கொண்டிருந்த சமயத்தில்தால் 2004இல் அனுராக்கின் அறிமுகம் கிடைத்தது. அகரவலை - மனவெளித் துளிகளும் சில மதிவழிப் பதிவுகளும்… அனுராகம் - கதையும் கவிதையும் எழுத்தில் வனைந்த இன்னும் சிலதும்… வலைமேடை - என் உள்ளம் எழுப்பிய வினாக்களுக்கு விடை தேடி வலையில் கட்டிய விவாதமேடை வலை-உலா…! - இணையத் தமிழோடு...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: