வலைப் பூ எழுதும் கருவி - Windows Live Writer

வலைப் பூ எழுதும் கருவி - Windows Live Writer    
ஆக்கம்: கவி ரூபன் | August 5, 2008, 9:44 am

வணக்கம் வலை உலக நண்பர்களே, நீண்ட நாளாக இதைப் பற்றி எழுதவேண்டும் என்று விரும்பினாலும் இப்போது தான் முயற்சி கை கூடி இருக்கிறது. சிலருக்கு தெரிந்த ஒரு விடயமாக இருந்தாலும் என் நோக்கம் பயன்படுத்தாதவர்களும் பயன்படுத்தவேண்டும் என்பதே. தின அடிப்படையில் அல்லது ஒரு நாளிலே பல பதிவுகள் அடிப்படையில் அல்லது கிழமைக்கு ஒன்று என்று பலரும் வலைப் பூக்களில் பதிவுகள் இடுவதைக்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: வலைப்பதிவர்