வலை பதிய வந்த கதை : விளையாட்டு ஆரம்பம்...

வலை பதிய வந்த கதை : விளையாட்டு ஆரம்பம்...    
ஆக்கம்: மு.மயூரன் | August 28, 2009, 2:49 pm

முன்கதை: இலங்கைத் தமிழ் வலைப்பதிவர் குழுமத்தில் உரையாடப்பட்டதற்கு அமைவாக இந்த விளையாட்டினை நான் தொடக்கி வைக்கிறேன். வெறும் விளையாட்டு என்றில்லாமல் இந்த விளையாட்டுக்கு ஓர் ஆழமான நோக்கம் இருக்கிறது. ஒவ்வொருவரும் வலைபதிய வந்தகதையைச் சொல்வதன் ஊடாக வெவ்வேறு கோணத்தில் தமிழ் இணையத்தின் வரலாற்றுத்தகவல்களோடு அதற்கும் தமக்குமான உறவையும் சொல்லத்தொடங்குவார்கள்....தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: