வரும் யாழ் அழகு - வீடியோ

வரும் யாழ் அழகு - வீடியோ    
ஆக்கம்: கொழுவி | June 11, 2007, 9:28 am

பொய் திரைப்படம் என நினைக்கிறேன். ஒரு பாடலில் ள என்னும் தமிழ் எழுத்தை அதிகம் பயன்படுத்தி ஒரு பாடல் வந்திருந்தது. அதற்குப் பல காலங்களுக்கு முன்னரேயே கவிஞர் அறிவுமதி ழ என்னும் எழுத்தைப்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: இசை நிகழ்படம்