வனு-அற்று (Vanuatu) சுற்றுலா - பகுதி6 மேல் நீர்வீழ்ச்சி(MALE CASCADES)

வனு-அற்று (Vanuatu) சுற்றுலா - பகுதி6 மேல் நீர்வீழ்ச்சி(MALE CASCADES)    
ஆக்கம்: Aravinthan | July 28, 2008, 6:59 am

போட்விலாவில் இருந்து 20,30 நிமிடங்களுக்கு மேல் (MALE) என்ற கிராமத்துக்குச் செல்லலாம். அங்கே உள்ள நீர்வீழ்ச்சிக்கு[MALE CASCADES]வனு-அற்றுக்கு வரும் சுற்றுலாப்பயணிகள் விரும்பிச் செல்வார்கள். சுற்றுலா நாடத்துபவர்களின் உதவியுடன், மரவள்ளித்தோட்டம், தென்னைகள் ,குரோட்டன் செடிகளுக்கிடையிலே நடந்து(கிட்டத்தட்ட 15,20 நிமிடங்கள்) நீர்வீழ்ச்சிக்கு செல்லவேண்டும். பல நீர்வீழ்ச்சிகள் உள்ளது....தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: பயணம்