வனு-அற்று (Vanuatu) சுற்றுலா - பகுதி5 - எரகொர் கிராமம்(Erakor village)

வனு-அற்று (Vanuatu) சுற்றுலா - பகுதி5 - எரகொர் கிராமம்(Erakor village)    
ஆக்கம்: Aravinthan | July 17, 2008, 7:04 am

போட்விலா நகர்ப்பகுதியில் இருந்து 15 நிமிடங்கள் பிரயாணம் செய்தால் எரகொர்(Erakor village) கிராமம் வரும். அக்கிராமத்தில் Namo Nana Kaljarel Vilij என்ற இடத்திற்கு சென்றால் 2000ம் வருடங்களுக்கு முன்பு இருந்த கற்கால அனுபவத்துக்கு செல்லலாம். அக்காலத்தில் மிருகங்களுக்கு வைக்கப்படுகிற பொறி, ஆதிகாலத்து முலிகைகள் தயாரிப்பது, பழையகாலத்து முறையில் உணவினை 5 வருடங்களுக்கு கெடாமல்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: பயணம்