வனத்தின் புன்னகை

வனத்தின் புன்னகை    
ஆக்கம்: raajaachandrasekar | November 20, 2008, 5:38 pm

சிறுமி அள்ளிய மணலோடுசேர்ந்து வந்த விதைமெல்ல முளைத்துஅவள் கைபடர்ந்துசெடியாகி சிரித்ததுசெடியின் பிரியத்தைசொல்லிவிட்டுப் போனதுஒரு பறவைகுதித்துப் போனகுழந்தை...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை