வந்து விட்டது சென்னை டைம்ஸ் ஆ·ப் இந்தியா

வந்து விட்டது சென்னை டைம்ஸ் ஆ·ப் இந்தியா    
ஆக்கம்: சுரேஷ் கண்ணன் | April 14, 2008, 8:00 am

"புள்ளிராஜா" யாரு? என்றொரு விஷயம் முன்னர் சென்னையில் பரபரப்பாக பேசப்பட்டுக் கொண்டிருந்தது. 'புள்ளி' வாக்கியத்தை கேட்டவுடன் சிலர் "கோலம்' போட்டு "இது ஆணுறைக்கான விளம்ரபமாகத்தான் இருக்கும் சார்" என்று கிளுகிளுப்பு ஜோசியம் சொல்லிக் கொண்டிருந்தனர். அதே போல் டைம்ஸ் ஆ·ப் இந்தியாவின் சென்னைப் பதிப்பையும் 'புலி வருது' பாணியில் சொல்லிக் கொண்டே இருந்ததில் இன்று வந்தே விட்டது...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஊடகம்