வடலி அல்லது நாங்க புத்தகம் போட்ட குறிப்புகள்

வடலி அல்லது நாங்க புத்தகம் போட்ட குறிப்புகள்    
ஆக்கம்: கதிர் சயந்தன் | March 17, 2009, 10:22 pm

இந்த வருடத்தின் முதல் நாள். சோமிதரனோடு பேசிக் கொண்டிருந்த போது தமிழகத்தின் பதிப்பகம் ஒன்றினால் வெளியிடத் தயாராயிருந்த நண்பர் அகிலனது புத்தகமொன்று வெளிவரமுடியாத சிக்கலில் இருப்பதாகச் சொன்னார். காரணம் அப் புத்தகத்தின் பெயர்! மரணத்தின் வாசனை ! பெயரினை மாற்றுவது குறித்த தமிழக பதிப்பகம் ஆலோசித்ததாகவும் அதற்கு உடன்படவில்லையெனவும் அகிலன் சொன்னார். ஓ.....தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: புத்தகம்