வடக்கின் மாபெரும் போர் ஆரம்பம்

வடக்கின் மாபெரும் போர் ஆரம்பம்    
ஆக்கம்: மாயா | March 14, 2008, 3:46 am

வடக்கின் மாபெரும் போர் என வர்ணிக்கப்படும் யாழ் மத்திய கல்லூரிக்கும் சென் ஜோன்ஸ் கல்லூரிக்குமிடையிலான 102 வது தடுப்பாட்டம் ஆரம்பமாகியது முந்தியெல்லாம் ஆட்டமும் பாட்டுமாய் யாழ்ப்பாணம் விழாக்கோலம் பூணடிருக்கும் ஆனால் இந்தமுறை நடக்கிறதெ பெரிய சாதனைகோல தான் கிடக்கு !இதே போல இலங்கையின் தலைநகர பாடசாலைகளான சென் தோமயனும் றோயல் கல்லூரி இடையிலான போட்டியும் தற்பொது...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஈழம் விளையாட்டு