வசீகரித்த படங்கள்

வசீகரித்த படங்கள்    
ஆக்கம்: சேவியர் | March 5, 2008, 1:06 pm

இந்தப் படங்களைப் பார்த்ததும்.. வாவ்.. என்ன ஒரு வசீகரிக்கும் கற்பனை என்று தோன்றியது. மஞ்சள் முகம் நீல விழி பச்சை நகம் உதட்டு இருக்கை உங்களையும் இவை வசீகரித்தால் தவறில்லை வசீகரிக்கவில்லையெனில் அது என் தவறில்லை. ...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: சித்திரம்