லூச்சியானோ பாவரொட்டி Luciano Pavarotti (1935-2007)

லூச்சியானோ பாவரொட்டி Luciano Pavarotti (1935-2007)    
ஆக்கம்: மதி கந்தசாமி | September 6, 2007, 4:14 pm

எனக்கு இசை பிடிக்கும். பல தரப்பட்ட இசை வகைகள் பிடிக்கும். ஏனென்று தெரியாமலேயே சில இசைவகைகள் ஈர்த்துவிடும். இசை நுணுக்கங்களோ...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: இசை