லா.ச.ரா ஓர் ஆமை...

லா.ச.ரா ஓர் ஆமை...    
ஆக்கம்: சுரேஷ் கண்ணன் | December 3, 2007, 11:47 am

லா.ச.ரா இறந்து போனதாக அறிந்து கொண்ட போது எனக்கு அதிர்ச்சியாகவெல்லாம் இல்லை. வயதான, நோயின் வாதையில் துயருற்றுக் கொண்டிருந்த "எப்ப வேணா செய்தி வரும்" என்று எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருந்த...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நபர்கள்